Kveičiame į visuotinį narių susirinkimą

Kviečiame visus į visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2014 m. vasario 27 d. 13 val. Rotušės 24 B, Biržuose

 

Planuojama darbotvarkė:

  1. 2013 metų veiklos ir finansinė ataskaita;
  2. 2014 m. veiklos planas (SVV fondo panaudojimas, dalyvavimas mugėse ir kt.);
  3. Dėl LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo keitimo ; (dokumentai pridedami, reikia savo siūlymus (jei jų turime) pateikti iki kovo 1 d.)
  4. Kiti einamieji klausimai.

 

P. S. Reikėtų, kad visi peržiūrėtų LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą ir per savo įmonės prizmę pažvelgtų, gal kažkam kažkuri vieta trukdo siekiant įmonės tikslų arba galėtų galbūt kažkaip kitaip būti reglamentuojama, tada tai aptartume ir siūlytume pakeitimus.

 

 

Neringa Trinskienė