Bsiness_Prtners2

Kviečiame tapti Biržų rajono verslininkų asociacijos nariais

Biržų rajono verslininkų asociacijos tikslai yra:

  •  ginti narių teises bei interesus valstybės ir savivaldybių institucijose ir atstovauti jiems;
  •  vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti asociacijos narių savitarpio supratimo ryšius, keitimąsi patirtimi;;
  •  skatinti narių iniciatyvumą, savarankiškumą stiprinti jų organizuotumą.
  •  rengti paskaitas, seminarus, diskusijas, kursus bei praktinius užsiėmimus verslo kūrimo, plėtros ir kitomis aktualiomis Asociacijos nariams temomis;
  •  teikti metodinę, konsultacinę, informacinę pagalbą valdymo, planavimo ir finansavimo klausimais, padeda nariams vystyti komercinę, ūkinę, leidybinę ir reklaminę veiklą;
  •  organizuoti ir dalyvauti mugėse, parodose bei verslininkų suvažiavimuose;
  •  skatinti Asociacijos narių ir valstybės institucijų bendradarbiavimą;
  •  bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos bei užsienio verslo asocijuotomis struktūromis užsiimančiomis panašia veikla, dalintis gerąja patirtimi bei kiek įmanoma aktyviau prisidėti prie jų veiklos, tuo būdu plečiant savo veiklos sritis ir galimybes;
  •  leisti mokslinius, praktinius, informacinius, metodinius ir kitus leidinius;
  •  rengti ir dalyvauti Europos Sąjungos, Nacionalinės paramos ir kitų programų finansuojamuose projektuose;

Mūsų nariais gali būti Biržų rajono juridiniai ir fiziniai asmenys, veikiantys visose gamybos, prekybos, paslaugų ar žemės ūkio srityse.

Nuoširdžiai kviečiame stoti į mūsų gretas ir tapti Biržų rajono verslininkų asociacijos nariais. Kiekvieną norintį tapti mūsų nariu, prašome užpildyti žemiau pateikiamą prašymą ir anketą, kurias galite mums atsiųsti elektroniniu paštu n.trinskiene@verslilietuva.lt ar tiesiog atnešti adresu Biržų g. 24 B, Biržai.

Platesnės informacijos kviečiame kreiptis mob. tel.: 8 679 58456.

Bva_nario_anketa

stojimo_pareiskimas