Biržų Verslo aplinka

Verslo apžvalga. Šioje dalyje analizuojama veikiančių ir registruotų ūkio subjektų skaičiaus dinamika, maitinimo ir apgyvendinimo įstaigų skaičius bei apgyvendintų turistų apgyvendinimo įstaigose skaičiaus pokyčiai.

2007-2012 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius Biržų rajono savivaldybėje sumažėjo 7,6 proc. (nuo 513 iki 474 veikiančių ūkio subjektų). Panevėžio regione veikiančių ūkio subjektų skaičius mažėjo 1,1 proc., o šalyje didėjo 13,6 proc.

2009-2012 m. registruotų ūkio subjektų skaičiaus augimas Biržų rajono savivaldybėje buvo dvigubai mažesnis nei šalyje: 2012 m. savivaldybėje ūkio subjektų buvo įregistruota 3,1 proc. daugiau nei 2009 m., kai tuo tarpu šalyje – 6,7 proc. Regione minimu laikotarpiu registruotų ūkio subjektų skaičius išliko beveik nepakitęs.

Atsižvelgiant į mažėjantį veikiančių ūkio subjektų skaičių ir į lėtai augantį registruotų ūkio subjektų skaičių Biržų rajono savivaldybėje, reikėtų siekti sudaryti palankesnes sąlygas verslui vystytis. Vienas iš būdų tai padaryti yra didinti investicinės ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą.

Biržų rajono savivaldybės administracijos duomenimis, 2012 m. Biržų mieste veikė 8 maitinimo paslaugas teikiančios įstaigos (3 restoranai ir 5 kavinės) ir 2 apgyvendinimo  paslaugas teikiančios įstaigos (viešbutis ir svečių namai). Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, tuo pačiu laikotarpiu Biržų rajono savivaldybėje veikė 24 maitinimo paslaugas ir 7 apgyvendinimo paslaugas teikiančios įstaigos. Apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų skaičius savivaldybėje 2007-2012 m. laikotarpiu didėjo nuo 4 iki 7. Tuo tarpu apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose savivaldybėje sumažėjo 2,2 proc. – nuo 3 608 iki 3 529 turistų (žr. 8 paveikslą). Regione ir šalyje apgyvendintų turistų skaičius išaugo (atitinkamai 4,4 proc. ir 11,1 proc.).

verapl

8 pav. Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose Biržų rajono savivaldybėje, 2007-2012 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, www.stat.gov.lt, 2013