Biržų miesto viešosios infrastruktūros apžvalga

 

Kultūros įstaigos. Kultūrinius poreikius Biržuose tenkina kultūros centras, biblioteka, muziejus, meno galerija. Biržų kultūros centras įsikūręs dalinai renuovuotame pastate. Kultūros centro eksterjeras ir aplinka sutvarkyti. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka įsikūrusi Biržų tvirtovės rūmuose. Šiame pastate taip pat veikia Biržų krašto muziejus „Sėla“. Biblioteka ir muziejus į atsatatytus rūmus perkelti 1988-1989 m. Biržų tvirtovės rūmų infrastruktūra ir aplinka sutvarkyti. Muziejaus ir viešosios bibliotekos lankytojai susiduria su įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo problema, kadangi trūksta automobilių stovėjimo vietų. Į muziejų atvykstama tiek lengvaisiais automobiliais, tiek turistiniais autobusais. Vienu metu atvykus keliems turistiniams autobusams ar vykstant renginiams susiduriama su parkavimo problema šalia Biržų tvirtovės rūmų. VšĮ Portfolio meno galerija Įsikūrusi Rotušės gatvėje. Galerijoje vyksta parodos, prekiaujama meno kūriniais, atliekami dizaino ir apipavidalinimo darbai, teikiamos fotografo paslaugos.

            Maldos namai. Biržų mieste veikia Šv. Jono Krikštytojo Biržų parapijos bažnyčia, Evangelikų reformatų bažnyčia ir Evangelikų liuteronų bažnyčia. Dabartinė Šv. Jono Krikštytojo Biržų parapijos bažnyčia statyta 1857–1861 m. Bažnyčia istoristinė (turi baroko ir klasicizmo bruožų), halinė, stačiakampio plano, dvibokštė, įrengti 3 altoriai.

            Švietimo įstaigos. Biržų mieste veikia 13 švietimo įstaigų. Didžioji jų dalis koncentruojasi centrinėje miesto dalyje. Daugumos Biržų mokyklų pastatai renovuoti, tačiau aplinka nėra sutvarkyta. Taip pat ne visur atlikti vidaus apdailos irinžinerinių tinklų atnaujinimo darbai. Lopšelių darželių pastatai ir aplinka prastos būklės, kai kur pakeista tik dalis pastatų langų. Labai prastos būklės yra Biržų rajono sporto mokyklos pastatas, o aplinka taip pat netvarkyta. Šalia ugdymo įstaigų reikia tvarkyti takus, aikšteles, privažiavimus.

            Sporto centrai, įstaigos ir sporto infrastruktūra. Sporto įstaigos bei infrastruktūra Biržų mieste išsidėsčiusi visoje miesto teritorijoje. Esama sporto infrastruktūra nėra išvystyta bei neužtikrina miesto gyventojų poreikių, ypač jaunimo užimtumo. Daugumos sporto bazių būklė prasta. Mieste trūksta sporto renginių.

            Sveikatos ir socialinių paslaugų įstaigos. Biržų mieste veikia 13 sveikatos ir socialinių paslaugų įstaigos. Sveikatos ir socialinių įstaigų tinklas yra pakankamas vietos gyventojų esamiems poreikiams tenkinti, taip pat užtikrinamas šių paslaugų prieinamumas.

          Gamtos, kraštovaizdžio ir rekreaciniai objektai. Miestas įsikūręs tarp dviejų upių – Apaščios ir Agluonos bei dviejų ežerų – Širvėnos ir Kilučių. Apaščia teka Rokiškio ir Biržų rajonuose, teka per Kilučių, Širvėnos ežerus (Biržuose) ir įteka į Nemunėlį  prie Nemunėlio Radviliškio.  Agluonos upė teka Biržų rajono savivaldybės teritorija ir įteka į Širvėnos ežerą Biržų miesto vakariniame pakraštyje. Širvėnos ežeras yra apie 1 km į šiaurę nuo Biržų. Ežeras dirbtinis, seniausias tvenkinys Lietuvoje. Per ežerą nutiestas  tiltas pėstiesiems, jungiantis Astravo dvarą ir Biržų miestą. Tilto ilgis 525 m, jis – ilgiausias pėsčiųjų tiltas per ežerą Lietuvoje. Tiltas gausiai lankomas žvejų, jaunavedžių, miestiečių ir miesto svečių, kurie nori pasigrožėti miestu, ežero ramybe ir tiltu pasivaikščioti iki Astravo dvaro.

Šalia Biržų ligoninės įkurtas parkas, vietos gyventojų vadinamas ligoninės parku, pradėtas sodinti ir puoselėjamas medikų rankomis. Vėliau šiam parkui buvo suteiktas A. Dauguviečio vardas. Biržų A. Dauguviečio parke 2012-2013 m. buvo vykdomas projektas „Išsaugotos miesto žaliosios zonos ir vandens telkiniai Žiemgaloje ir šiaurės Lietuvoje“ pagal bendrą Lietuvos – Latvijos bendradarbiavimo per sieną programą. Projekto metu sutvarkytas parke esantis pėsčiųjų tiltas per Apaščią, pastatytos persirengimo kabinos, iškloti trinkelėmis arba skalda išgrįsti pėsčiųjų takai, įrengta šunų vedžiojimo aikštelė su dresūros infrastruktūra. Parke pastatyti suoleliai, pavėsinė, įrengtas informacinis stendas.

Biržų regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Lietuvos karstinio regiono kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Biržų regioninis parkas yra Šiaurės Lietuvoje Biržų ir Pasvalio rajonuose, jo direkcija – Biržuose. Parkas užima 14 406 ha plotą. Į Biržų regioninio parko teritoriją patenka Biržų piliavietė bei bastioninė tvirtovė (XVI a.), pilies įtvirtinimų sistema, pastatai ir jų priklausiniai, Biržų senamiesčio fragmentai, Astravo dvaro ir parko ansamblis su Širvėnos ežero hidrosistemos istoriniais įtvarais, Pabiržės architektūrinio ansamblio kraštovaizdis, Likėnų parkas, Ąžuolpamūšės piliakalnis. Parke gausu smegduobių – karstinių įgriuvų, atsiradusių vandeniui ištirpinus ir išplovus žemėje slūgsančius gipso klodus.

            Reprezentacinės miestų erdvės. Biržų miestą reprezentuoja  Biržų tvirtovės rūmai, Astravo dvaras, pėsčiųjų tiltas per Širvėnos ežerą, aikštės ir paminklai. Daugelis reprezentacinių erdvių susiformavo istoriškai.

            Biržų tvirtovės rūmai (pilis) ir kiti statiniai pradėti statyti 1575 m. Pastatyti reprezentaciniai rūmai, evangelikų reformatų bažnyčia, arsenalas ir maisto sandėliai, kareivinės bei kiti pastatai, pastatyta užtvanka Apaščios ir Agluonos upių santakoje. Rūmai ir kiti statiniai ne kartą buvo rekonstruojami. Paskutinį kartą tvirtovės reprezentaciniai rūmai atstatyti 1978-1988 m. Ilgą laiką Biržų pilis priklausė Radvilų giminei. Biržų pilyje įsikūrusiame Biržų krašto muziejuje „Sėla“ galima susipažinti su Radvilų giminės bei kunigaikštystės  istorija. Radvilų Biržų kunigaikštystė (1547-1811 m.) – viena didžiausių ir ilgiausiai gyvavusių privačių valdų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Astravo dvaras – vėlyvojo klasicizmo stiliaus rūmai. Rūmai pastatyti 1849 m. išsiskiria įspūdingu vidaus dekoru, reprezentaciniu holu ir erdviomis salėmis. Greta rūmų – parkas, iš pietų supa Širvėnos ežeras, iš šiaurės – didelis kanalas. Rūmai yra restauruoti. Astravo dvarą galima pasiekti pėsčiųjų tiltu per Širvėnos ežerą. Pėsčiųjų tiltas jungiantis Astravo dvarą ir Biržų miestą atstatytas 1987 m.

Be reprezentacinių architektūros objektų Biržų miestą reprezentuoja ir istorinį atminimą saugo paminklai ir skulptūros. Pagal parengtą projektą 1990 m. miesto aikštėje (Vytauto g.) buvo pastatytas paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Paminklas pastatytas pagal  XVIII a. sukurtos skulptūros liekanas padarius kopiją. 2006 m. paminklas restauruotas.

Paminklas 1945 m. žuvusiems partizanams pastatytas 2002 m. rugsėjo 7 d. Jis skirtas Girelės miške, Kuprių kaimo palaukėje 1945 m. sausio 18 d. NKVD kariuomenės  nušautiems aplinkinių kaimų jauniems vaikinams, besislapstantiems nuo tarnybos nuo kariuomenėje, besipriešinantiems išvarymui iš namų, pastatų griovimui ir perstatymui.

Paminklas kultūros puoselėtojui Stanislovui Dagiliui (1843-1915 m.) pastatytas Kęstučio g., Sekmininkų maldos namų teritorijoje.

Paminklas poetui Juliui Janoniui (1896-1917 m.) pastatytas žymiojo poeto vardu pavadintoje aikštėje.

            Svarbiausių reprezentacinių teritorijų vystymas, patrauklios aplinkos kūrimas, didina vietos gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, skatina atvykstamąjį turizmą.

            Kelių infrastruktūra. Biržų miesto 72,2 proc. bendro gatvių ilgio sudaro  patobulinta danga ir 27,8 proc. su žvyro danga. Nors gatvių infrastruktūra gerai išplėtota, tačiau susiduriama su  parkavimo problema, susidėvėjusia gatvių ir kiemų danga. Mieste dauguma pėsčiųjų takų ir šaligatvių nudėvėti, juos būtina atnaujinti ar įrengti naujus. Gatvės nėra pritaikytos dviračių eismui – trūksta dviračių takų. Siekiant pagerinti gyvenamąją aplinką, verslo patrauklumą, didinti turistų srautus mieste reikėtų padidinti ar įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles prie pagrindinių aptarnavimo, paslaugų bei prekybos įstaigų, turistų traukos objektų.

            Svarbiausi verslo objektai. Biržų mieste, kaip ir kituose nedideliuose miestuose, vyrauja smulkus ir vidutinis verslas. Verslo objektai išsidėstę visoje miesto teritorijoje. Išvystytas susisiekimo infrastruktūros tinklas sudaro palankias sąlygas tolimesnei verslo plėtrai ir naujo verslo kūrimui. Siekiant skatinti verslingumą yra tikslinga kompleksiškai investuoti į patrauklios aplinkos verslui kūrimą.

            Paslaugų ir prekybos įstaigos. Didžioji dalis Biržų mieste veikiančių paslaugų ir prekybos įstaigų yra įsikūrusios centrinėje miesto dalyje. Daroma prielaida, kad sutvarkius miesto viešąsias erdves padidėtų vietos gyventojų bei svečių skaičius, todėl išaugtų teikiamų paslaugų apimtis, miestas pajustų ekonominę naudą.

            Gyventojų ir verslo aptarnavimo įstaigos. Svarbiausios gyventojų ir verslo aptarnavimo įstaigos yra išsidėsčiusios Biržų miesto centre. Šios įstaigos yra gausiai lankomos gyventojų ir verslo atstovų, todėl svarbu užtikrinti, kad jos teiktų ne tik aukštos kokybės paslaugas, bet ir būtų teikiamos patrauklioje, sutvarkytoje aplinkoje, kurias būtų paprasta pasiekti transportu, įstaigos  turėtų pakankamai automobilių parkavimo vietų. Taip pat tikslinga investuoti į įstaigų, kuriose teikiamos viešosios paslaugos, infrastruktūros būklės gerinimą.